Polecamy:

Sterowanie oraz monitorowanie energetycznego systemu przesyłowego/dystrybucyjnego z czasem niepewności 15 ns!

więcej »

System monitorowania energetycznego systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego oraz sterowania z czsem niepewności 15ns.

Poszczególne stacje systemu energetycznego komunikują się pomiędzy sobą przy wykorzystaniu tylko jednego włókna światłowodowego, możliwe jest utworzenie łączy zapasowych (redundantnych).

System umożliwia przesyłanie łączem światłowodowym w czasie rzeczywistym wyników pomiarów (np. informacji o wykrywanych zapadach napięcia) lub komend sterujących oraz sygnałów synchronizacyjnych pomiędzy wszystkimi węzłami z niepewnością określenia czasu nie większą niż 15 ns.

Ciągłe monitorowanie jakości łącza ujawni natychmiast próbę niepowołanej ingerencji w strukturę systemu.