Polecamy:

Sterowanie oraz monitorowanie energetycznego systemu przesyłowego/dystrybucyjnego z czasem niepewności 15 ns!

więcej »

Doradztwo i projektowanie:

dostarczanie odbiorcom energii elektrycznej (podmiotów z branży przemysłowej, odbiorców komunalnych oraz właścicieli rozproszonych źródeł energii), usług zapewniających zwiększenie efektywności wykorzystania energii elektrycznej, w tym w zakresie przyłączania do sieci publicznej rozproszonych źródeł energii elektrycznej.

1

Szkolenia:

rozumiane przede wszystkim jako ścisła współpraca z AGH w zakresie organizacji studiów podyplomowych, których tematyka będzie związana z obszarem działalności Spółki.

2

Usługi związane z certyfikacją przyrządów pomiarowych:

świadczone w ścisłej współpracy z AGH. Realizowane kontrakty w ramach tej grupy usług będą spójne ze strategią Spółki obejmującą działalność zw. z rozproszonymi źródłami energii.

3
Dziękujemy za dopisanie się do newslettera - prosimy potwierdzić podany adres e-mail aktywując go według wytycznych wysłanych we wiadomości e-mail.

Współpraca z AGH

Spółka jest powiązana z AGH kapitałowo poprzez Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o.. Udziałowcami Spółki, aktywnymi współpracownikami są pracownicy AGH - profesorowie, adiunkci Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.

logo AGH

JES-Energia Sp. z o.o.

Budynek Centrum Energetyki AGH
ul. Czarnowiejska 36 lok. C5/107
30-054 Kraków
tel./ fax 12 617 36 56

www.jes-energia.pl

Prezes Zarządu:

dr inż. Ryszard Klempka


Dyrektor Zarządzający:

dr inż. Henryk Krawiec
+48 601 797 076